• Företagslogga
  • abacus-photo

    Vår inriktning är redovisning och administration till såväl stora som små företag


  • IMG_1526

    Vi hjälper dig som har jord- och skogsbruk


  • canberra-accountant-02

    Vi bidrar till att utveckla kundernas verksamheter positivt


Välkomna till Breeds Redovisning i Bollnäs!

Breed Redovisning AB erbjuder tjänster inom redovisning och administration
till såväl stora som små företag.
Vi kan även hjälpa dig som har jord- och skogsbruk.

Läs mer